Komisja Rolnictwa

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Sławomir Barszcz 1
Imię i nazwisko
Eugeniusz Kraśniewski 2
Imię i nazwisko
Andrzej Golba 3
Imię i nazwisko
Witold Burdach 4
Imię i nazwisko
Krzysztof Fredo 5
Imię i nazwisko
Zdzisław Kaliński 6
Imię i nazwisko