Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wojcieszków

Logo - Urząd Gminy Wojcieszków

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Strona Główna 96
10.57%
Wybory Samorządowe 2024 91
10.02%
Ogłoszenia, obwieszczenia 27
2.97%
Nabór na stanowiska urzędnicze 26
2.86%
Postępowania przetargowe 26
2.86%
Wójt Gminy 24
2.64%
Zamówienia do 130 000,00 zł 19
2.09%
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 15
1.65%
Zastępca Wójta Gminy 14
1.54%
Uchwały Rady 2018-2023 13
1.43%
Budżet Gminy 13
1.43%
Zarządzenia Wójta 12
1.32%
Zarządzenia Wójta 2024 r. 12
1.32%
Raport o stanie gminy 11
1.21%
Sołectwa 10
1.1%
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 10
1.1%
Konsultacje 10
1.1%
Zarządzenia Wójta 2022 r. 10
1.1%
Kontakt 9
0.99%
Przetargi - archiwalne 9
0.99%
Radni Gminy 2010-2014 9
0.99%
Zarządzenia Wójta 2023 r. 9
0.99%
Wyniki głosowań 9
0.99%
Ochrona Środowiska 8
0.88%
Planowane sesje i porządek obrad 8
0.88%
Działalność Gospodarcza 8
0.88%
Planowanie Przestrzenne 7
0.77%
Regulamin Pracy 7
0.77%
Zarządzenia Wójta 2021 r. 7
0.77%
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół 7
0.77%
Skład Rady Gminy Wojcieszków 7
0.77%
Radni Gminy 2002-2010 7
0.77%
Wybory Prezydenta RP 2020 6
0.66%
Prezydenckie 2015 6
0.66%
Podatki 6
0.66%
Plan zamówień publicznych 6
0.66%
Sekretarz Gminy 6
0.66%
Strategie i plany rozwoju 6
0.66%
Komórki Organizacyjne 6
0.66%
Sprawozdania finansowe i mienie komunalne 6
0.66%
Komisja Budżetowa 6
0.66%
Radni Gminy 2018-2023 6
0.66%
Klauzula informacyjna Urzędu Gminy 6
0.66%
Parlament Europejski 2019 5
0.55%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 5
0.55%
Skarbnik Gminy 5
0.55%
Komisja Oświaty 5
0.55%
Gminny Rejestr Działalności Regulowanej 5
0.55%
Komisja Budżetowa 5
0.55%
Radni Gminy 2014-2018 5
0.55%
Emisja obligacji 5
0.55%
Redakcja biuletynu 5
0.55%
Mapa serwisu 5
0.55%
Komisja Budżetowa 5
0.55%
Zmiany w budżecie 5
0.55%
Jednostki organizacyjne 5
0.55%
Wybory ławników 2020-2023 5
0.55%
Skład Rady (kadencja 2006-2010) 5
0.55%
Uchwały Rady 2014-2018 4
0.44%
Komisja Rolnictwa 4
0.44%
Koordynator do spraw dostępności 4
0.44%
Komisja Rolnictwa 4
0.44%
Komisja Ładu i Porządku Publicznego 4
0.44%
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (kadencja 2006-2010) 4
0.44%
Pomoc publiczna 4
0.44%
Pomoc prawna 4
0.44%
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4
0.44%
Komisja Rewizyjna 4
0.44%
Informacje nieudostępnione w BIP 4
0.44%
Gospodarka odpadami 4
0.44%
Samorządowe 2014 4
0.44%
Sejm i Senat RP 2011 4
0.44%
Parlament Europejski 2014 4
0.44%
Komisja Rolnictwa 4
0.44%
Prawo miejscowe 4
0.44%
Opinie RIO 4
0.44%
Rejestry publiczne 4
0.44%
Komisja Budżetowa 4
0.44%
Samorządowe 2018 4
0.44%
Komisja Rolnictwa 4
0.44%
Zarządzenia Wójta 2020 r. 4
0.44%
Sekretarz Gminy 4
0.44%
Skarbnik Gminy 4
0.44%
Druki do pobrania 4
0.44%
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4
0.44%
Statystyka odwiedzin 4
0.44%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 4
0.44%
Komisja Ładu i Porządku Publicznego 4
0.44%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 4
0.44%
Komisja Ładu i Porządku Publicznego 4
0.44%
Wójt Gminy 4
0.44%
Komisja Rewizyjna 4
0.44%
Menu główne 4
0.44%
Komisja Rewizyjna (kadencja 2006-2010) 4
0.44%
Regulamin Organizacyjny 4
0.44%
Statut Gminy 3
0.33%
Komisja Budżetowa (kadencja 2006-2010) 3
0.33%
Komisja Rewizyjna 3
0.33%
Inspektor ochrony danych 3
0.33%
Skład Rady 3
0.33%
Historia zmian 3
0.33%
Petycje 3
0.33%
Dostęp do informacji publicznej 3
0.33%
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 3
0.33%
Regulamin monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy 3
0.33%
Skład Rady Gminy 3
0.33%
Komisja Ładu i Porządku Publicznego 3
0.33%
Komisja Rolnictwa (kadencja 2006-2010) 3
0.33%
Komisja Ładu i Porządku Publicznego (kadencja 2006-2010) 3
0.33%
Zastępca Wójta Gminy 3
0.33%
Uchwały Rady 2010-2014 3
0.33%
Skład Rady Gminy 3
0.33%
Instrukcja 3
0.33%
Urząd Stanu Cywilnego 2
0.22%
Samorządowe 2010 2
0.22%
Ewidencja ludności 2
0.22%
Urząd Gminy 2
0.22%
Słownik skrótów 1
0.11%
Klauzule informacyjne Urząd Stanu Cywilnego 1
0.11%
Komisja Rewizyjna 1
0.11%
Referendum ogólnokrajowe 2015 1
0.11%
Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą dla Urzędu Gminy 1
0.11%
Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 1
0.11%
Uchwały Rady - archiwum 1
0.11%