Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wojcieszków

Logo - Urząd Gminy Wojcieszków

Tekst ETR

Informacja o Urzędzie Gminy Wojcieszków w tekście łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Obrazek

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Urząd Gminy Wojcieszków

Urząd Gminy Wojcieszków w skrócie Urząd znajduje się w Wojcieszkowie, przy ulicy Kościelna 46. W Urzędzie pracuje wójt i urzędnicy. Wejście do Urzędu jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i dla mam z dziećmi.

Wójtem Gminy Wojcieszków  jest Agnieszka Cieślak. Wójt jest kierownikiem Urzędu. Wójtowi w pracy pomagają zastępca wójta, sekretarz, skarbnik oraz pracownicy Urzędu.

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej firmy, wyrobić

dowód osobisty, zgłosić, gdy urodzi się dziecko.

To w Urzędzie otrzymasz akt zgonu oraz akt urodzenia.

W Urzędzie można też wziąć ślub cywilny.

W Urzędzie zapłacisz podatki.

W Urzędzie otrzymasz pozwolenie na wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się też drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń w gminie to także rzeczy, za które odpowiada Urząd.

Jeśli przyjedziesz do nas autem

zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu. W pobliżu wejścia do budynku jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce parkingowe jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Obrazek

Jak trafić do Biura Obsługi?

Wejdź do Urzędu głównym wejściem. Gdy wejdziesz po prawej stronie zobaczysz Biuro Obsługi.

W Biurze Obsługi możesz złożyć dokumenty, zapytać się jak uzyskać pomoc. Pracownik odpowie na twoje pytania i jeśli będziesz tego potrzebować zaprosi innego pracownika, który opowie ci jakie możesz złożyć dokumenty. Pracownik pomoże ci także wypełnić dokumenty.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

  • napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków
  • przynieść pismo do Biura Obsługi. Zostawione tam dokumenty zostają później przekazane urzędnikom.
  • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: adres skrzynki /ly27rs96hx/skrytka. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
  • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: urzad_gminy@wojcieszkow.pl 

Obrazek

  • zadzwonić pod numer +48 25 755 41 01
  • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: www.

Budynek Urzędu ma windę.

Obrazek