Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Stanisław Wardak Przewodniczący 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący
Elżbieta Kruk 2
Imię i nazwisko
Andrzej Golba 3
Imię i nazwisko
Mirosław Zacharski 4
Imię i nazwisko
Marian Grabiec 5
Imię i nazwisko