Komisja Ładu i Porządku Publicznego (kadencja 2006-2010)

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stanisław Kopyść Stanowisko: Przewodniczący
1
Marek Kosak Stanowisko: Członek
2
Jerzy Suska Stanowisko: Członek
3
Stanisław Wardak Stanowisko: Członek
4
Mirosław Zacharski Stanowisko: Członek
5