Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wojcieszków

Logo - Urząd Gminy Wojcieszków

Komisja Ładu i Porządku Publicznego (kadencja 2006-2010)

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Stanisław Kopyść Stanowisko:Przewodniczący
0 1
Marek Kosak Stanowisko:Członek
0 2
Jerzy Suska Stanowisko:Członek
0 3
Stanisław Wardak Stanowisko:Członek
0 4
Mirosław Zacharski Stanowisko:Członek
0 5