Skład Rady Gminy Wojcieszków

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Janusz Barszcz Przewodniczący Rady Gminy 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Rady Gminy
Marian Grabiec Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Sławomir Barszcz 3
Imię i nazwisko
Waldemar Bujak 4
Imię i nazwisko
Witold Burdach 5
Imię i nazwisko
Krzysztof Fredo 6
Imię i nazwisko
Andrzej Golba 7
Imię i nazwisko
Zdzisław Kaliński 8
Imię i nazwisko
Eugeniusz Kraśniewski 9
Imię i nazwisko
Elżbieta Kruk 10
Imię i nazwisko
Jarosław Ksok 11
Imię i nazwisko
Andrzej Mazurek 12
Imię i nazwisko
Kazimierz Osiak 13
Imię i nazwisko
Stanisław Wardak 14
Imię i nazwisko
Mirosław Zacharski 15
Imię i nazwisko