Skład Rady

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Barszcz Stanowisko: Przewodniczący
1
Stanisław Wardak Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
2
Witold Burdach Stanowisko: Członek
3
Wiktor Ciołek Stanowisko: Członek
4
Witold Izdebski Stanowisko: Członek
5
Jadwiga Jóźwik Stanowisko: Członek
6
Mieczysław Jóźwik Stanowisko: Członek
7
Grażyna Kania Stanowisko: Członek
8
Sławomir Kłoda Stanowisko: Członek
9
Stanisław Kopyść Stanowisko: Członek
10
Henryk Ksok Stanowisko: Członek
11
Kazimierz Osiak Stanowisko: Członek
12
Jarosław Skorupski Stanowisko: Członek
13
Grzegorz Smarż Stanowisko: Członek
14
Krzysztof Szczęśniak Stanowisko: Członek
15