Koordynator do spraw dostępności

Koordynator ds. dostepności w Urzędzie Gminy Wojcieszków - Grażyna Bernat

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Wojcieszków 

ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków

telefon: 25 755 42 27

e-mail: grazyna.bernat@wojcieszkow.pl

od do